INDUSTRIAL CONSULTANT


Card image cap
Factory Construction & Renovation

เราพร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนพัฒนา ขยาย ปรับปรุง ไปจนถึงรับก่อสร้างโรงงาน รวมถึงรับออกแบบและพัฒนาไลน์การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

Card image cap
Design & Construction of production

เราให้บริการการก่อสร้างแบบ
ครบวงจร (ออกแบบและสร้าง)
ดูแลโครงการก่อสร้างสำหรับลูกค้าตั้งแต่ ออกแบบโรงงานไปจนถึงไลน์การผลิต

Card image cap
Factory Electric & Air Compressor System Design

รับออกแบบและติดตั้งระบบใหม่รวมทั้งดัดแปลง ระบบอัดอากาศและระบบไฟฟ้าของโรงงาน โดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์

Placeholder image